Powiększ mapę


Wałbrzych. Zamek Książ


Książ
to nazwa dzielnicy Wałbrzycha, ale także nazwa mieszczącego się w niej zespołu zamkowego. Zamek Książ jest trzecim pod względem wielkości obiektem tego typu w Polsce (większy jest tylko Zamek w Malborku i Zamek Królewski na Wawelu). Kompleks posiada ponad 400 pomieszczeń, z czego dla zwiedzających udostępniany jest Zamek Piastowski, który stanowi jego centralną część.

Budowla wniesiona została na skalnym wzniesieniu 395 m n.p.m., wokół znajduje się głęboka kotlina porośnięta lasem. Zespół rezydencjalny powstawał w latach 1288–1292 za sprawą księcia świdnicko-jaworskiego Bolka I Surowego. Najprawdopodobniej zastąpił on dawny drewniany gród. Zamek należał m.in. do króla Czech i Węgier Władysława Jagielończyka, potem przeszedł w posiadanie rodu Hochbergów. Przez wieki został kilkukrotnie przebudowany. W jego poczet zaliczamy m.in. następujące budynki, elementy: zamek, dwie oficyny, budynek bramy, dawny urząd podatkowy, dawną pralnie, dawny areszt, dawną kuźnię, mury obronne, oporowe i graniczne z basztami, bramami, mostami i tarasami, pawilon parkowy, bramęgłówną, bramę parkową, park przy pałacu, park romantyczny, kuźnię, leśniczówkę, stodołę, pięć stajni, wozownię, zamek Stary Książ.

Zamek Książ jest przystankiem aż trzech szlaków turystycznych:

  • zielonego – Szlak Zamków Piastowskich
  • czerwonego – na trasie Cis Bolko – Zamek Książ – Świebodzice – Witoszów Górny – Bystrzyca Górna
  • żółto-niebieskiego – Szlak Ułanów Legii Nadwiślańskiej.

...
Zamek Czocha

Zamek Czocha – wybudowany został w latach 1241–1247 na rozkaz króla czeskiego Wacława I jako warownia graniczna Łużyc Górnych. Przez wieki wielokrotnie zmieniał właścicieli. W latach II wojny światowej w zamku mieściła się szkoła szyfrantów Abwehry.

Lębork. Zamek krzyżacki

Lębork jest silnie związany z działalnością Krzyżaków. Głównie dzięki potędze militarnej i odpowiednim funduszom, zakon rządził miastem od 1310 do 1454 roku.

Zamek w Ojcowie

Zamek w Ojcowie zawdziecza swoją nazwę królowi Kazimierzowi Wielkiemu, który nakazał jego budowę i określił go mianem – Ociec u Skały. Nawiązywało to do historii jego ojca, Władysława Łokietka, któremu pobliskie jaskinie i groty służyły jako schronienie, podczas walki o tron krakowski.

logo mPolska

logo mPolska