Powiększ mapę


Parki i rezerwaty

Prezentujemy najciekawsze parki narodowe i krajobrazowe, dzikier rezerwaty i fascynujące ogrody botaniczne. Czas na piękną polską naturę! 

...
Woliński Park Narodowy

W 1960 roku na terenie wyspy utworzono Woliński Park Narodowy, aby unikatowa przyroda tego miejsca nie uległa dewastacji, który obejmuje ochroną polodowcową część największej polskiej wyspy. Powierzchnia Parku wynosi 10 937 ha.

Wrocław. Ogród Botaniczny

Ogród Botaniczny we Wrocławiu powstał w 1811 roku i skutkiem tego jest drugim (po ogrodzie krakowskim) najstarszym tego typu ogrodem w Polsce. Zajmuje powierzchnię 7,4 ha, na której znajduje sie ok. 12 000 taksonów. Piecze nad nim sprawuje Uniwesytet Wrocławski i tym samym jest on ośrodkiem naukowym oraz dydaktycznym, a nie tylko miejscem wypoczynku.

Wrocław. Park Szczytnicki

Park Szczytnicki – nazwę swoją zawdzięcza temu, iż znajduje się na terenie dawnej wsi Szczytniki, która w 1868 roku została włączona do obszaru miasta Wrocławia.

logo mPolska

logo mPolska